11 клас

Всесвітня історія

Тема : Роки «брежнєвського застою» (1964 – 1985 рр.)

Завдання

Історія України

 Тема : Суспільно – політичне життя в 1990- х рр.

Завдання

Хімія

Вивчити тему «Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура. Водневий зв’язок , його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодіяя з лужними металами, гідрогенгалогенідами. Багатоатомні спирти: етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів.

Підготувати повідомлення на тему «Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини.»

Виконати вправи в зошиті с. 32-37

Біологія

Вивчити §34-35.

Скласти проект на тему «Вплив діяльності людини  на стан біосфери. Охорона біосфери.»

Людина і світ

Тема. Поняття «соціалізація». Родинна соціалізація. Сім’я. Гендерна соціалізація.

Завдання

Д.З. Опрацювати тему 2. Ст..21-27. Провести соціологічне опитування серед однокласників «Із якими проблемами стикається сучасна молодь»

Фізика

Тема. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

Опрацювати параграф 40-43.

Виконати вправи 43, 48 ст.304.

Українська мова

Завдання 1. Виконати тестові завдання з теми «Складне речення».

Завдання 2. Підготувати повідомлення «Складнопідрядне речення, його особливості».

Українська література

Прочитати роман «Тигролови» Івана Багряного, скласти 10 тестових завдань за твором.

Повторити вивчений матеріал з теми «Література ХІХ століття».

Англійська мова

Впр.5,с.143. Впр5,с.145.Впр.4,с.149. Розмовна тема ” Забруднення навколишнього середовища”

Інформатика

Тема.Опрацювання одновимірних масивів.

Завдання 1. Опрацювати матеріал про одновимірні масиви.

Завдання 2. Виконати № 311 ст. 126 Караванова “Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування”

Д.З. Повторити про одновимірні масиви.

Тема. Сортування масивів.

Завдання 1.

Завдання 2. Виконати № 333 ст. 130 Караванова “Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування”

Д.З.

Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до вчителя за адресою tetjana_filjko@ukr.net