9 клас

Правознавство

Тема : Які договори є цивільно – правовими. Які договори можуть укладати неповнолітні.

Завдання

Всесвітня історія

Тема : Об’єднання Італії

Завдання

Історія України

Тема: Визвольний рух у 50 – 60 – х рр..ХІХ ст.. у Наддніпрянській Україні

  1. Опрацювати параграф 26
  2. Визначте особливості українського національного руху кінця 50-х — початку 60-х років порівняно з попереднім етапом.
  3. Скласти історичний портрет Володимира Антоновича.

Географія

Тема. Соціальна сфера.

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника. Тема 15, с.198-204.

 Біологія

Вивчити §46-50, с. 136-148.

Виконати завдання в зошиті с. 46-52.

Українська мова

Повторити написання розділових знаків в безсполучниковому складному реченні.

Написати творчу роботу «Зимова казка», використовуючи безсполучникові складні речення.

Українська література

Прочитати Тараса Шевченка «Гайдамаки». Визначити провідні мотиви поеми.

Фізика

Тема. Розв’язування задач.

Повторити параграф 23.

Виконати задачі 1,2

Хімія

Тема : «Найважливіші органічні сполуки. Метан, його будова і властивості. Гомологи метену».

Вивчити основні положення §21, виконати усно вправу 2 та 3, письмово – вправу 4, сторінка 129.

Геометрія

Тема: «Декартові координати на площині. Рівняння прямої. Кутовий коефіцієнт прямої».

Вивчити основні положення п.11, повторити пункти 8-10, виконати вправи 389,392, 394, 396.

Виконати завдання в тестовій формі «Перевір себе» №3.

Алгебра

Тема: «Розвязування систем рівнянь другого степеня з двома змінними аналітичними способами».

Ст. 135.

Приклад 1, 3 – спосіб підстановки,

Приклад 2 – за теоремою Вієта,

Приклад 3 – спосіб додавання.

Виконати вправи293, 296,298, за бажанням – вправа 299.

Англійська мова

Впр.3,с.112. Впр.2,с.114

Інформатика

Тема. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхiд у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсiв. Навiгацiя локальною мережею.

Завдання 1. Опрацювати параграф 17

Завдання 2. Виконати Практичне завдання

Д.З. Повторити параграф 17

Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до вчителя за адресою tetjana_filjko@ukr.net